WARTA Gamma Akcyjny

Typ funduszu: akcji

WARTA Gamma Akcyjny

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Akcyjny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
83.56 PLN 16.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.18
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-5.39
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
14.48
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-6.63

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Akcyjny

Oparty na funduszu: PKO Akcji Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Akcyjny wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Akcji Plus wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Akcyjny (po połączeniu jest nim PKO Akcji Plus). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Akcyjny będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Akcji Plus.

Kod funduszu:
KAC

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty