WARTA Gamma Delta

Fundusz posiada wycenę do dnia 13.09.2018

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Gamma Delta

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 13.09.2018

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Delta
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
131.68 PLN 13.09.2018
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.20
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.27
Stopa zwrotu 1 rok (%)
0.91

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 13.09.2018

Kod funduszu:
FKD