WARTA Gamma

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Gamma

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
266.25 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.22
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.23
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.74
Stopa zwrotu 1 rok (%)
0.58

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Gamma

Oparty na funduszu: GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz GAMMA

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FKG