WARTA Gamma Globalny Obligacyjny

Fundusz posiada wycenę do dnia 13.09.2018

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Gamma Globalny Obligacyjny

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 13.09.2018

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Globalny Obligacyjny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
98.21 PLN 13.09.2018
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.17
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.70
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-1.23
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-7.83

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 13.09.2018

Kod funduszu:
FKZA