WARTA Gamma Papierów Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Gamma Papierów Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Papierów Dłużnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
153.02 PLN 13.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.10
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.70
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-9.58
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-13.18

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Papierów Dłużnych

Oparty na funduszu: PKO Papierów Dłużnych Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Papierów Dłużnych wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Papierów Dłużnych (po połączeniu jest nim PKO Papierów Dłużnych Plus). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Papierów Dłużnych będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Papierów Dłużnych Plus.

Kod funduszu:
FPD

Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej
Komunikaty