WARTA Gamma Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Gamma Plus

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Plus
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
113.57 PLN 19.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.44
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.04
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.65

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Gamma Pieniężny, KBC Pieniężny

Oparty na funduszu: PKO Gamma Plus

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Plus wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Gamma Plus wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Plus (po połączeniu jest nim PKO Gamma Plus). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Plus będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Gamma Plus.

Kod funduszu:
KBP

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty