WARTA Gamma Stabilny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Gamma Stabilny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Stabilny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
165.74 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.05
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.47
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.92
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.86

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Stabilny

Oparty na funduszu: PKO Dynamicznej Alokacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Stabilny wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Stabilnego Wzrostu wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Stabilny (po połączeniu jest nim PKO Stabilnego Wzrostu). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Stabilny będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu.

W dniu 25.02.2023 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu oraz zmiana jego nazwy na subfundusz PKO Dynamicznej Alokacji.

Kod funduszu:
FTZ

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty