WARTA Gamma Stabilny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Gamma Stabilny

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gamma Stabilny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
145.45 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.18
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-3.64
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-13.46
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-12.73

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: KBC Stabilny

Oparty na funduszu: PKO Stabilnego Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

W dniu 23.04.2021 r. nastąpiło połączenie subfunduszu GAMMA Stabilny wydzielonego w ramach GAMMA Parasol FIO, z subfunduszem PKO Stabilnego Wzrostu wydzielonym w ramach PKO Parasolowy FIO. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienił się fundusz, do którego lokowane są środki UFK WARTA Gamma Stabilny (po połączeniu jest nim PKO Stabilnego Wzrostu). W związku z powyższym, począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa UFK WARTA Gamma Stabilny będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu.

Kod funduszu:
FTZ

Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej
Komunikaty