WARTA Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
158.10 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
6.44
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
13.78
Stopa zwrotu 1 rok (%)
39.95

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Oparty na funduszu: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUAMSS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej