WARTA Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
115.23 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.98
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-9.50
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-21.50
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-14.91

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek

Oparty na funduszu: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUAMSS

Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej