WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
68.75 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.51
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.53
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.92
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.61

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Generali Akcje Nowa Europa

Oparty na funduszu: Generali Akcji Rynków Wschodzących

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUANE

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej