WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących (d. WARTA Generali Akcje Nowa Europa)

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących (d. WARTA Generali Akcje Nowa Europa)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących (d. WARTA Generali Akcje Nowa Europa)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
67.83 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.37
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
9.53
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-9.63
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-54.07

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Generali Akcje Nowa Europa

Oparty na funduszu: Generali Akcji Rynków Wschodzących

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUANE

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej