WARTA Generali Akcje Turcja

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Akcje Turcja

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Akcje Turcja
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
46.31 PLN 19.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.28
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-7.86
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-0.69
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.84

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniAkcje: Turcja

Oparty na funduszu: Generali Akcje Turcja

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUAT