WARTA Generali Surowców (d. WARTA Generali Akcje Turcja)

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Surowców (d. WARTA Generali Akcje Turcja)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Surowców (d. WARTA Generali Akcje Turcja)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
51.89 PLN 06.06.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.08
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.95
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-5.93
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.01

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Generali Akcje Turcja

Oparty na funduszu: Generali Surowców

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUAT