WARTA Generali Akcje Turcja

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Akcje Turcja

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Akcje Turcja
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średno wysoki
Wycena
43.96 PLN 25.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.63
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.52
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.2
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.75

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniAkcje: Turcja

Oparty na funduszu: Generali Akcje Turcja

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUAT