WARTA Generali Akcje Wzrostu

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Akcje Wzrostu

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Akcje Wzrostu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
110.27 PLN 16.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.58
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-6.55
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
11.22
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-7.73

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniAkcje Wzrostu

Oparty na funduszu: Generali Akcje Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUASW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej