WARTA Generali Korona Akcje

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Korona Akcje

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Korona Akcje
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
312.09 PLN 10.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.52
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.57
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
12.85
Stopa zwrotu 1 rok (%)
28.11

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniKorona Akcje

Oparty na funduszu: WARTA Generali Korona Akcje

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUKA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej