WARTA Generali Korona Akcje

Typ funduszu: akcji

WARTA Generali Korona Akcje

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Korona Akcje
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
269.34 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
7.35
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
16.56
Stopa zwrotu 1 rok (%)
31.54

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniKorona Akcje

Oparty na funduszu: WARTA Generali Korona Akcje

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUKA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej