WARTA Generali Korona Dochodowy

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Generali Korona Dochodowy

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Korona Dochodowy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
237.79 PLN 28.07.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.2
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.45
Stopa zwrotu 1 rok (%)
2.79

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniKorona Pieniężny

Oparty na funduszu: Generali Korona Dochodowy

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUKP

Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej