WARTA Generali Korona Obligacje

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Generali Korona Obligacje

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Korona Obligacje
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
355.19 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.19
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.35
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.39

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniKorona Obligacje

Oparty na funduszu: Generali Korona Obligacje

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUKO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej