WARTA Generali Korona Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Generali Korona Zrównoważony

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Korona Zrównoważony
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
421.02 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.11
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.57
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
15.38
Stopa zwrotu 1 rok (%)
24.81

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniKorona Zrównoważony

Oparty na funduszu: Generali Korona Zrównoważony

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUKZ

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej