WARTA Generali Obligacje Aktywny

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Generali Obligacje Aktywny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Obligacje Aktywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
147.43 PLN 16.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.11
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.99
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.26
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.10

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniObligacje Aktywny

Oparty na funduszu: Generali Obligacje Aktywny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUOA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej