WARTA Generali Konserwatywny (d. WARTA Generali Obligacje Nowa Europa)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Generali Konserwatywny (d. WARTA Generali Obligacje Nowa Europa)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Konserwatywny (d. WARTA Generali Obligacje Nowa Europa)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
107.90 PLN 04.10.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.06
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-4.52
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-44.01

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Generali Obligacje Nowa Europa

Oparty na funduszu: Generali Konserwatywny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUONE