WARTA Generali Obligacje Nowa Europa

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Generali Obligacje Nowa Europa

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Obligacje Nowa Europa
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
189.6 PLN 18.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.74
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-3.99
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-1.36
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-2.96

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniObligacje: Nowa Europa

Oparty na funduszu: Generali Obligacje Nowa Europa

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUONE