WARTA Generali Obligacje Nowa Europa

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Generali Obligacje Nowa Europa

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Obligacje Nowa Europa
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
107.06 PLN 13.05.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.41
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-3.70
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-43.54
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-43.69

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniObligacje: Nowa Europa

Oparty na funduszu: Generali Obligacje Nowa Europa

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUONE