WARTA Generali Oszczędnościowy

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Generali Oszczędnościowy

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Oszczędnościowy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
125.52 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.06
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.97
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.46
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-2.01

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniLokata

Oparty na funduszu: Generali Oszczędnościowy

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
UI21

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej