WARTA Generali Stabilny Wzrost

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Generali Stabilny Wzrost

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Generali Stabilny Wzrost
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
214.62 PLN 13.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.63
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.78
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.35
Stopa zwrotu 1 rok (%)
14.52

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA UniStabilny Wzrost

Oparty na funduszu: Generali Stabilny Wzrost

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FUSW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej