WARTA GOLDEN SEVEN

Typ funduszu: akcji

WARTA GOLDEN SEVEN

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA GOLDEN SEVEN
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
264.40 PLN 10.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.41
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.68
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.09
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.65

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w fundusze inwestycyjne. Aktywa Funduszu WARTA Golden Seven są inwestowane w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych:

  • Templeton Growth (Euro) Fund (ISIN - LU0114760746),
  • Templeton GlobalBond Fund A (ISIN - LU0029871042),
  • DWS Vermögensbildungsfonds I (ISIN - DE0008476524),
  • Fidelity European Growth Fund A (ISIN - LU0048578792),
  • Threadneedle European Fund Retail Accumulation (dawniej "Threadneedle European Growth") (ISIN - GB0002771052),
  • Janus Henderson Continental European Fund (dawniej "Gartmore Continental Europe Fund") (ISIN - LU0201071890),
  • Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value (ISIN - LU1894683009),
  • do 100% wartości aktywów netto funduszu.

Kod funduszu:
HG42

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty