WARTA Gwarantowany

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Gwarantowany

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gwarantowany
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
1
- bardzo niski
Wycena
124.4 PLN 18.10.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0
Stopa zwrotu 1 rok (%)
0

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Funduszu WARTA Gwarantowany jest długoterminowy wzrost nominalnej wartości jednostki przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego oraz osiągnięcie stopy zwrotu gwarantowanej w okresach miesięcznych. Towarzystwo ustala i gwarantuje stopę zwrotu z inwestycji w fundusz w ujęciu rocznym na dany miesiąc kalendarzowy. Aktywa funduszu stanowią depozyty bankowe, obligacje i bony skarbowe.

Wysokość gwarantowanej stopy zwrotu dla funduszu Warta Gwarantowany w październiku 2021 (30.09.2021r.) wynosi 0,0% w ujęciu rocznym.

Kod funduszu:
HG01

Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej