WARTA Gwarantowany

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Gwarantowany

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Gwarantowany
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
1
- bardzo niski
Wycena
137.56 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.01
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.36
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.16
Stopa zwrotu 1 rok (%)
4.90

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Funduszu WARTA Gwarantowany jest długoterminowy wzrost nominalnej wartości jednostki przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego oraz osiągnięcie stopy zwrotu gwarantowanej w okresach miesięcznych. Towarzystwo ustala i gwarantuje stopę zwrotu z inwestycji w fundusz w ujęciu rocznym na dany miesiąc kalendarzowy. Aktywa funduszu stanowią depozyty bankowe, obligacje i bony skarbowe.

Wysokość gwarantowanej stopy zwrotu dla funduszu Warta Gwarantowany w maju 2024 (30.04.2024 r.) wynosi 4,25% w ujęciu rocznym.

Kod funduszu:
HG01

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej