WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity

Typ funduszu: akcji

WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
205.416 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.81
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.79
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
15.28
Stopa zwrotu 1 rok (%)
3.74

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY prowadzonego przez HSBC Global Investment Funds.

Strategia Funduszu WARTA HSBC GIF Asia ex Japan Equity jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

HSBC Global Investment Funds to fundusze zagraniczne zarejestrowane w Luksemburgu. Fundusze te różnią się od krajowych funduszy inwestycyjnych inwestujących za granicą tym, że nie tylko lokują swoje aktywa na całym świecie, ale także zarządzają tymi aktywami za pośrednictwem zagranicznych Centrów Inwestycyjnych.

Fundusz HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY inwestuje w akcje spółek na rynku azjatyckim z wyłączeniem Japonii.

Kod funduszu:
HS41

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej