WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity

Typ funduszu: akcji

WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
47.6148 PLN 13.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.57
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.06
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.65
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-3.13

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY prowadzonego przez HSBC Global Investment Funds.

Strategia funduszu WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

HSBC Global Investment Funds to fundusze zagraniczne zarejestrowane w Luksemburgu. Fundusze te różnią się od krajowych funduszy inwestycyjnych inwestujących za granicą tym, że nie tylko lokują swoje aktywa na całym świecie, ale także zarządzają tymi aktywami za pośrednictwem zagranicznych Centrów Inwestycyjnych.

Fundusz HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY inwestuje w akcje spółek na czterech największych rynkach wschodzących - Brazylii, Rosji, Indii i Chin.

Kod funduszu:
HS42

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej