WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (d. WARTA Investor Akcji Spółek Dywidendowych)

Typ funduszu: akcji

WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (d. WARTA Investor Akcji Spółek Dywidendowych)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (d. WARTA Investor Akcji Spółek Dywidendowych)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
630.38 PLN 16.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.04
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.88
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
14.33
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-3.36

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Oparty na funduszu: Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIAD

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej