WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Typ funduszu: akcji

WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
870.07 PLN 21.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.35
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
5.93
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
16.09
Stopa zwrotu 1 rok (%)
39.28

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Investor Akcji Spółek Dywidendowych

Oparty na funduszu: Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIAD

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej