WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji

WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
84.04 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.10
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
7.23
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
26.15
Stopa zwrotu 1 rok (%)
32.20

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
DW42

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej