WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
39.88 PLN 20.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.23
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.13
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.11
Stopa zwrotu 1 rok (%)
15.13

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu:Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIZE

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej