WARTA JPM ASEAN Equity D

Typ funduszu: akcji

WARTA JPM ASEAN Equity D

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA JPM ASEAN Equity D
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
650.68 PLN 01.12.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.37
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.55
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.54
Stopa zwrotu 1 rok (%)
4.68

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: JPM ASEAN Equity D

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FJPMFAE

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej