WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D

Typ funduszu: akcji

WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA JPM Emerging Markets Opportunities D
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
517.53 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.97
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.43
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
9.33
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.62

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: JPM Emerging Markets Opportunities D

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FJPMEMO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej