WARTA JPM Global High Yield Bond D

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA JPM Global High Yield Bond D

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA JPM Global High Yield Bond D
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
492.89 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.15
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.46
Stopa zwrotu 1 rok (%)
10.76

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: JPM Global High Yield Bond D

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FJPMGHYS

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej