WARTA JPM Global Strategic Bond D

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA JPM Global Strategic Bond D

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA JPM Global Strategic Bond D
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
471.01 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.36
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.43
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.97
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.68

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: JPM Global Strategic Bond D

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FJPMGSB

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej