WARTA Modelowy Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Modelowy Aktywnej Alokacji

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Modelowy Aktywnej Alokacji
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
99.07 PLN 31.07.2021
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.98
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.38
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.14

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w aktywa charakteryzujące się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję do 100% wartości aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych i pieniężnych, obligacyjnych oraz akcyjnych. Szczegóły dotyczące funduszu oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu.

Kod funduszu:
HG51

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcejZobacz mniej