WARTA Goldman Sachs Akcji (d. WARTA NN Akcji)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Akcji (d. WARTA NN Akcji)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Akcji (d. WARTA NN Akcji)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
456.86 PLN 21.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.33
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
8.18
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
17.97
Stopa zwrotu 1 rok (%)
33.34

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN Akcji

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Akcji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej