WARTA Goldman Sachs Konserwatywny (d. WARTA NN Konserwatywny)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Goldman Sachs Konserwatywny (d. WARTA NN Konserwatywny)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Konserwatywny (d. WARTA NN Konserwatywny)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
311.80 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.04
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.54
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.18
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.97

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN Konserwatywny

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Konserwatywny

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIG

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej