WARTA Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (d. WARTA NN (L) Eur. Spółek Dywid.)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (d. WARTA NN (L) Eur. Spółek Dywid.)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (d. WARTA NN (L) Eur. Spółek Dywid.)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
232.12 PLN 21.02.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.21
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.98
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.87
Stopa zwrotu 1 rok (%)
3.57

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FNNESD

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej