WARTA Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (d. WARTA NN (L) Globalny Długu Korpo.)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (d. WARTA NN (L) Globalny Długu Korpo.)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (d. WARTA NN (L) Globalny Długu Korpo.)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
204.70 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.06
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.66
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
5.53
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.04

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIGDK

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej