WARTA Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (d. WARTA NN(L) Glob. Odp. Inwest.)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (d. WARTA NN(L) Glob. Odp. Inwest.)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (d. WARTA NN(L) Glob. Odp. Inwest.)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
91.90 PLN 09.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.83
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
10.22
Stopa zwrotu 1 rok (%)
11.69

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIAL

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej