WARTA NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Typ funduszu: akcji

WARTA NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
83.56 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-1.30
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.57
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-7.07
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-1.56

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Ameryki Łacińskiej

Oparty na funduszu: NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIAL

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej