WARTA NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Typ funduszu: akcji

WARTA NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
5
- średnio wysoki
Wycena
85.24 PLN 06.06.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.00
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.90
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.28
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.25

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Ameryki Łacińskiej

Oparty na funduszu: NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIAL

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej