WARTA Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (d. WARTA NN (L) Globalny Spółek Dywid.)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (d. WARTA NN (L) Globalny Spółek Dywid.)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (d. WARTA NN (L) Globalny Spółek Dywid.)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
336.98 PLN 28.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.12
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.44
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.48
Stopa zwrotu 1 rok (%)
12.31

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIGSD

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej