WARTA Goldman Sachs Japonia (d. WARTA NN (L) Japonia)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Japonia (d. WARTA NN (L) Japonia)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Japonia (d. WARTA NN (L) Japonia)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
406.17 PLN 10.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.56
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
7.13
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
24.28
Stopa zwrotu 1 rok (%)
38.54

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Japonia

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Japonia

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FNNJ

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej