WARTA Goldman Sachs Indeks Surowców (d. WARTA NN (L) Indeks Surowców)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Indeks Surowców (d. WARTA NN (L) Indeks Surowców)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Indeks Surowców (d. WARTA NN (L) Indeks Surowców)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
214.16 PLN 24.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.55
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.51
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.02
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-9.42

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Indeks Surowców

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Indeks Surowców

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FINWA

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej