WARTA Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (d.WARTA NN(L) Obl. R. Wsch)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (d.WARTA NN(L) Obl. R. Wsch)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (d.WARTA NN(L) Obl. R. Wsch)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
80.17 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.48
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-2.72
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.10
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.24

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIORW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej