WARTA Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (d.WARTA NN(L) Sp. Dywid. R. Wsch)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (d.WARTA NN(L) Sp. Dywid. R. Wsch)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (d.WARTA NN(L) Sp. Dywid. R. Wsch)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
143.05 PLN 15.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.39
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
2.93
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
15.45
Stopa zwrotu 1 rok (%)
18.63

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FNNSDRW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej