WARTA Goldman Sachs Obligacji (d. WARTA NN Obligacji)

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Goldman Sachs Obligacji (d. WARTA NN Obligacji)

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Obligacji (d. WARTA NN Obligacji)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
350.91 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.39
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.33
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.64
Stopa zwrotu 1 rok (%)
13.02

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN Obligacji

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Obligacji

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIO

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej