WARTA Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (d. WARTA NN Średnich i Małych Spółek)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (d. WARTA NN Średnich i Małych Spółek)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (d. WARTA NN Średnich i Małych Spółek)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
298.48 PLN 28.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.63
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-3.41
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.49
Stopa zwrotu 1 rok (%)
33.36

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN Średnich i Małych Spółek

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FISM

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej