WARTA Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (d. WARTA NN Średnich i Małych Spółek)

Typ funduszu: akcji

WARTA Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (d. WARTA NN Średnich i Małych Spółek)

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek (d. WARTA NN Średnich i Małych Spółek)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
380.23 PLN 16.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.28
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
6.04
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
20.88
Stopa zwrotu 1 rok (%)
32.24

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN Średnich i Małych Spółek

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FISM

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej