WARTA Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (d. WARTA NN Stabilnego Wzrostu)

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (d. WARTA NN Stabilnego Wzrostu)

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (d. WARTA NN Stabilnego Wzrostu)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
331.74 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.86
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.12
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.80
Stopa zwrotu 1 rok (%)
11.36

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN Stabilnego Wzrostu

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FISW

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej