WARTA Goldman Sachs Zrównoważony (d. WARTA NN Zrównoważony)

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Goldman Sachs Zrównoważony (d. WARTA NN Zrównoważony)

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Goldman Sachs Zrównoważony (d. WARTA NN Zrównoważony)
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
383.65 PLN 27.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.75
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.36
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.73
Stopa zwrotu 1 rok (%)
23.08

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA NN Zrównoważony

Oparty na funduszu: Goldman Sachs Zrównoważony

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
FIZ

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej