WARTA Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Fundusz posiada wycenę do dnia 08.11.2023

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 08.11.2023

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Novo Obligacji Przedsiębiorstw
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
224.04 PLN 08.11.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.43
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.43
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
0.43
Stopa zwrotu 1 rok (%)
8.49

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Novo Obligacji Przedsiębiorstw

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
SE11

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej