WARTA Novo Papierów Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Novo Papierów Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Novo Papierów Dłużnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
172.63 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.06
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.46
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.34
Stopa zwrotu 1 rok (%)
0.69

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Novo Papierów Dłużnych

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
SE12

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej