WARTA Novo Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Novo Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Novo Stabilnego Wzrostu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
144.09 PLN 29.11.2022
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.45
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
10.08
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-3.97
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-22.45

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Oparty na funduszu: Novo Stabilnego Wzrostu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
SE21

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej