WARTA Open Finance Stabilnego Wzrostu

Fundusz posiada wycenę do dnia 31.05.2017

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Open Finance Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 31.05.2017

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Open Finance Stabilnego Wzrostu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
111.15 PLN 31.05.2017
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.13
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.78
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
2.64
Stopa zwrotu 1 rok (%)
4.42

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 31.05.2017

Kod funduszu:
FOFSW