WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Typ funduszu: akcji

WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
8.20 PLN 27.03.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-1.20
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.49
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
9.92
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-7.45

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Dawniej: WARTA Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Oparty na funduszu: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
PI42

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej