WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Fundusz posiada wycenę do dnia 21.09.2023

Typ funduszu: akcji

WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Typ funduszu: akcji

Fundusz został zlikwidowany
do dnia 21.09.2023

Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
7.44 PLN 21.09.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-1.85
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.46
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
-8.03
Stopa zwrotu 1 rok (%)
-3.50

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Data likwidacji 21.09.2023 

Dawniej: WARTA Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Oparty na funduszu: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Strategia ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu, na którym jest on oparty.

Kod funduszu:
PI42

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej